Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2014

Wstęp wolny (10:00~16:00) do wszystkich muzeów, na wszystkie wystawy, również te niedostępne/płatne na co dzień.
(jak Ogród Botaniczny, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum PRL-u, Muzeum Farmacji, Wieża Ratuszowa, "Olga Boznańska" w MNK...)

MOCAK:
co dwudziesty piąty zwiedzający otrzyma jedną publikację MOCAK-u
12:00~15:00 - warsztaty artystyczne "Żywe Muzeum"
Muzeum Etnograficzne:
warsztaty z tworzenia desek i odbitek drzeworytniczych, specjalna ścieżka zwiedzania wystawy stałej
Muzeum PRL-u:
Targ Śniadaniowy
"Kadrowanie PRL-u" - spotkanie z L. Sibilą (11:00) i J. Szotem (13:00), (16:00) o grupie Wprost
Muzeum Inżynierii Miejskiej:
pokazy eksperymentów fizycznych
11:00, 13:00 - prezentacja multimedialna "Jubileusze 2114?"
Muzeum Armii Krajowej:
10:00~16:00 - malowanie na żywo: D. Paczkowski - "Wyklęty też człowiek"
12:00 - spotkanie z W. Szaconiem
15:00 - gra muzealna "Podążaj za mapą"
promocja książki P. Wywiała "Bracia Hercogowie – żołnierze niepodległości", pokazy filmów dokumentalnych
Muzeum Lotnictwa Polskiego:
10:00 - wykład dr K. Mroczkowskiego - "Jesień 1914 r w Małopolsce"
12:00 - spotkanie przy samolocie
14:00 - projekcja filmu "Hels Angels" z 1930r.


Muzeum Narodowe:
Sukiennice:
11:00 – spotkanie z E. Zygier - "135 lat Muzeum Narodowego w Krakowie: historia pierwszego obrazu"
Gmach Główny:
12:00 - pokaz wyposażenia i musztry Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 pp "Dzieci Krakowskie"
prezentacja kurtki mundurowej Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, prezentacja 10 desek drzeworytniczych St. Wójtowicza,
pokaz obrazu R. Grzyba - "Bez bzu bzyczał Bąk (Motyw z Toskanii)" i cyklu W.Taranczewskiego - "Krakowska Wenus z Willendorfu"
Dom Józefa Mehoffera:
15:00 - koncert muzyki filmowej Agnieszki Hyli i Andżeliki Poznańskiej
Dom Jana Matejki:
prezentacja obrazu Jana Matejki - "Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego"
11:30 - spotkanie z M. Kłak-Ambrożkiewicz - "Jubileusz, poeta, malarz i muzeum"
Europeum:
pokaz obrazu J. Jordaensa - "Triumf Fryderyka Henryka, księcia Oranii"
12:00 - pokaz multimedialny "Zbiory malarstwa europejskiego Jana Feliksa i Walerii Tarnowskich w Dzikowie",
14:00 - F. Chmielewski - "Estetyka malarska wizerunku i moda utrwalona na holenderskich portretach I poł. XVII wieku"
pokaz dwóch rzeźb Igora Mitoraja
Małopolskie Dni Wina - pokazy, konkursy
Muzeum E. Hutten-Czapskiego:
pokaz ekslibrisu E. Hutten-Czapskiego z herbem rodowym, rękopisów i pamiątek ze Stańkowa, spotkania z kustoszami
11:00 - prezentacja technik badawczych stosowanych w laboratorium LANBOZ
Muzeum Czartoryskich:
dr D. Gorzelany - "120. rocznica śmierci księcia Władysława Czartoryskiego"
Pałac Biskupa Erazma Ciołka:
15:00 - koncert Chóru V Liceum Ogólnokształcącego

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:
Pałac Krzysztofory:
12:00 - wykład W. Turdzy - "Kraków – świat Behemowskich miniatur"
14:00 - wykład L. Sibili - "W służbie nauki. Oprawy mistrza introligatorskiego Roberta Jahody dla UJ"
16:00 - spotkanie teatralne "Miłość ci wszystko wybaczy?"
Wieża Ratuszowa:
12:30- K. Winiarczyk - wykład o krakowskich zegarach miejskich
Rynek Podziemny:
17:00 - spacer: "Przechadzka kronikarza po Rynku Krakowskim... z przyległościami" (zbiórka: Rynek Główny 1)
Kamienica Hipolitów:
miniwystawa narzędzi z pracowni krakowskiego introligatora R. Jahody, specjalna kartka pocztowa
Fabryka Schindlera:
11:30 - wykład prof. K.Woźniakowskiego - "Jawna prasa polskojęzyczna i wydawnictwa książkowe w Krakowie 1939−1945"
12:15 - wykład prof. J. Jarowieckiego - "Prasa konspiracyjna w okupacyjnym Krakowie"
13:00 - pokaz filmowy: "Przeprowadzka Biblioteki Jagiellońskiej w obiektywie ukrytej kamery"
15:30 - relacja A. Grünhauta z ucieczki Schindlera z obozu Brünnlitz w aktorskiej interpretacji M. Sajura
16:00 - koncert gitarowy M. Lazara i A. Piotrowskiego
Apteka Pod Orłem:
11:00 - "Podgórze w pigułce" – prezentacja multimedialna
13:00 – prezentacja fotografii dotyczących T. Pankiewicza
Ulica Pomorska:
14:00 - wykład dr P. Sadowskiego - "Czy 'manewr Koniewa' miał uratować Kraków?"
15:15 - dr M. Maszewska–Łupiniak - "Film historyczny jako obowiązek polityczny"
16:15 -   dr D. Golik - "'Alosza' − partyzant, który ocalił Kraków"
Stara Synagoga:
wystawa i prezentacja multimedialna na temat Biblii
17:00 - koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Mojsze Band
Dom Zwierzyniecki:
14:00 "Mała bibliografia Zwierzyńca" - prezentacja wybranych wydawnictw na jego temat
Dzieje Nowej Huty:
14:30 - wykład P. Kapusty - "Wybuchowe dzieje najbardziej znanego nowohuckiego pomnika"
16:00 - wykład Macieja Mieziana - "Wsi spokojna, wsi wesoła. Bieńczyce (...)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz