Noc Muzeów 2014 - Barbakan


Atrakcje:

18:00 palba armatnia na rozpoczęcie imprezy w wykonaniu farynarza Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Krakowie
18:00~23:30 prezentacja i miniwystawa Józef Haller w Krakowie
18:15 koncert: "Pieśń legionowa i patriotyczna w dziejach narodu polskiego" w wykonaniu chóru dyrygowanego przez Beatę Klimek
19:00~01:00 możliwość sfotografowania się z braćmi kurkowymi oraz w stroju polskim tzw. kontuszu
19:00 spotkanie z generałem Józefem Hallerem – prezentacja Towarzystwa Przyjaciół Generała Józefa Hallera i Hallerczyków
20:00, 22:00 pokazy walk rycerskich
20:00~23:00 pokazy strzelania z łuku i rzucania włócznią oraz nauka strzelania − Krakowska Chorągiew Rycerska
21:00, 23:00 Spotkanie z Barbakanem – oprowadzanie: Małgorzata Niechaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz