Noc Muzeów 2014 - Dom Jana Matejki


Atrakcje:
- prezentacja obrazu Jana Matejki Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego
- 20:00 - Ziemi mojej Polsce, miłość ma należy... – spotkanie z kustoszem wystawy Martą Kłak-Ambrożkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz