Noc Muzeów 2014 - Muzeum Starego Teatru


Atrakcje:
21:30~01:00 Teatr jako performance – wędrówka po scenach Starego Teatru
22:30~24:00 instalacje obrazowo-dźwiękowe z udziałem artystów w formie scen z przedstawień:
Do Damaszku, Król Edyp Jana Klaty, Jasieński Ewy Wyskoczył, połączone z wykładem o współczesnym teatrze


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz